Wij helpen u graag

Taxaties

030-2282387
info@ruyssenaars.nl

Taxatie

U heeft een taxatie nodig voor de financiering van uw nieuwe woning? U gaat uw hypotheek oversluiten? Of u heeft een waardering nodig in verband met een nalatenschap? Een paar voorbeelden van situaties waarin u een woningtaxatie nodig kunt hebben.

Heeft u een taxatie nodig?

Dan is het belangrijk te weten dat:

  • Ruyssenaars Makelaars aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen (NVM). Een NVM-makelaar verzekert u van een betrouwbaar waardeoordeel. Alle waardebepalende factoren worden weergegeven in een overzichtelijk taxatierapport. Bij het bepalen van de waarde wordt rekening gehouden met relevante wet- en regelgeving over bijvoorbeeld bestemmingsplannen en het milieu. Zo verrichten wij taxaties voor particulieren (b.v. voor het verkrijgen van een passende financiering), voor de zakelijke markt (bedrijfsmatig vastgoed) en tevens voor de overheid.
  • Ruyssenaars Makelaars aangesloten is bij Stichting VastgoedCert. Om sinds het vervallen van de wettelijke beedigingsplicht, de kwaliteit van makelaars en taxateurs o.z. te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht. Dit is een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid. VastgoedCert kent vier deskundigenkamers: Wonen/MKB, Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en WOZ. Dekra Certification (v/h KEMA Quality) in Arnhem treedt op als certificerende instelling.
  • Ruyssenaars Makelaars is aangesloten bij het NWWI. Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.