Ruyssenaars Makelaars

Vinkenlaan 1
3722 AH Bilthoven
Tel: 030-2282387
info@ruyssenaars.nl
C. de Haasweg 60, 3721 TK Bilthoven, Bouwgrond (BOG) Koopprijs € 522.215,- k.k.
C. De Haasweg 60 in Bilthoven 3721 TK

Omschrijving

Algemeen
De realisatie van bedrijvenpark Larenstein is in volle gang. De afgelopen tijd hebben weer verschillende bedrijven hun deuren geopend op het bedrijvenpark. Bedrijvenpark Larenstein is met haar ligging in het midden van het land, haar goede bereikbaarheid en haar representatieve uitstraling uitermate geschikt voor kleinschalige en middelgrote lokale bedrijven en voldoet hiermee ruimschoots aan de eisen die men aan een dergelijk bedrijvenpark mag stellen.

Op het bedrijvenpark zijn nog enkele kavels beschikbaar in het autocluster (het zuidelijk deel) en in het noordelijk cluster (waar verschillende typen bedrijven zich kunnen vestigen). Daarnaast zijn er nog twee boskamer beschikbaar. Een kavel dat zich leent voor een bedrijf met allure, dat aan drie zijden omringd wordt door bos.

Bereikbaarheid
Het bedrijvenpark kent een omvang van ca. 18 ha. Het bevindt zich aan de uiterste westrand van de kern Bilthoven, op de grens van stad en land. Larenstein wordt extern ontsloten via de Groenekanseweg en de Biltse Rading. Beide wegen zijn onderdeel van de hoofdverkeersstructuur van De Bilt. De Biltse Rading is, vanaf Larenstein de meest directe verbinding met de A27.

Gegevens
Kavelnummer : 15a
Kadastraal perceel : De Bilt F 1243
Kavel opp. : 1.732 m²
Collectieve zone : 502 m²

Bestemming
Ter plaatse is van kracht het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Larenstein”. Het perceel heeft hierin de bestemming “bedrijfsdoeleinden”. Binnen deze bestemming is toegestaan:
- Bedrijven in de milieucategorie deels 1 t/m 3a en deels 1 t/m 3b;
- De maximale bebouwingshoogte is vastgesteld op 10 meter. In verband met het realiseren van intensief ruimtegebruik is een minimale bebouwingshoogte vastgesteld op 5 meter;
- Een minimaal bebouwingspercentage van 50% per kavel, waarbij er voldoende ruimte gereserveerd dient te worden voor parkeren, laden en lossen op eigen terrein;
- De bedrijfsbebouwing dient gebouwd te worden op de bestemmingsgrens;
- Er is een beeldkwaliteitsplan van toepassing.

Parkmanagement
Met de levering van de bouwkavel vindt er tevens een eigendomsoverdracht plaats van het mandelige eigendom van een perceel grond, groot 352 m², bestemd voor het parkeren van voertuigen behorende bij de gevestigde bedrijven c.q. auto’s van het personeel van de gevestigde bedrijven (verder te noemen: collectieve parkeervoorziening). De bedrijven die zich vestigen op bedrijvenpark “Larenstein” worden ondergebracht bij de Vereniging Bedrijvenpark Larenstein (VBL). De VBL draagt namens de bedrijven zorg voor het beheer en onderhoud van de collectieve parkeervoorziening.

Koopprijs
De koopsom bedraagt € 522.215,--, exclusief BTW, prijspeil Q1 2014. De genoemde koopsom wordt gevormd door de grondprijs van het bouwperceel en de collectieve (parkeer)zone. De grond van kavel 15a is in zijn geheel gesaneerd, waarna grond is aangebrachte dat geschikt voor de beoogde bedrijfsdoeleinden. Indien gewenst kunnen wij u voorzien van een saneringsbeschikking.

- Kaveloppervlakte 1732 m² met daarbij 502 m² collectieve zone
- Nieuwbouw / representatieve uitstraling
- Milieucategorie deels 1 t/m 3a en deels 1 t/m 3b
- Groene setting
- Uitstekende bereikbaarheid
- Kavels zijn zeer geschikt voor MKB
Overdracht Status Beschikbaar Koopprijs € 522.215,- kosten koper Aanvaarding in overleg BTW van toepassing Ja Bouwvorm Bouwvorm N.v.t. Indeling Soort Object Bouwgrond Perceeloppervlakte 1732 m² Parkeergelegenheid Parkeerpl. overdekt 0 parkeerplaats(en) Diversen Woonruimte Geen woonruimte aanwezig